Spine Med

Kontakt

Rejestracja

Aktualnie przyjmujemy pacjentów w Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji AthleticoMed.
Więcej informacji na stronie internetowej Athleticomed.pl


Dojazd


Wysyłając dane za pomocą tego formularza, oświadczasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o Ochronie Danych Osobowych, Dz. u. Nr 133 poz. 883, i ich przetwarzanie przez Spine Med - Grzegorz Srokowski w celu przygotowania i przesłania informacji zwrotnej.